Kontaktinformasjon

Alle henvendelser om billetter kan rettes til:
billetter.landsstevne@gmail.com

Marie Tveit

Marie Tveit

Hovedkomiteleder

leder.landsstevne@gmail.com

tlf. 954 34 723

Gina Grøndahl

Gina Grøndahl

Nestleder

nestleder.landsstevne@gmail.com

tlf. 412 93 273

Linn-Marie Eik

Linn-Marie Eik

Økonomi

okonomi.landsstevne@gmail.com

tlf. 415 22 764

Eivind Berg

Eivind Berg

Spons- og samarbeidsansvarlig

samarbeid.landsstevne@gmail.com

tlf. 953 66 162

Ane Bekkestad

Ane Bekkestad

Forpleining

forpleining.landsstevne@gmail.com

tlf. 915 23 083

Hedda Trandem

Hedda Trandem

Info- og markedsføringsansvarlig

info.landsstevne@gmail.com

tlf. 404 56 654

Kristine Tveit

Kristine Tveit

Sekretariat

sekretariat.landsstevne@gmail.com

tlf. 413 77 613

Grete Grøndahl

Grete Grøndahl

Band- og bookingansvarlig

booking.landsstevne@gmail.com

tlf. 952 45 501

Andreas Schou

Andreas Mangerud

Leir og teknisk

leir.teknisk.landsstevne@gmail.com

tlf. 413 90 230

Sissel Strøm

Sissel Strøm

Tevling ute

utetevling.landsstevne@gmail.com

tlf. 480 80 848

Anniken Laake

Anniken Laake

Tevling inne

innetevling.landsstevne@gmail.com

tlf. 986 24 659

Håkon Tveit

Håkon Tveit

Sikkerhets- og frivilligansvarlig

sikkerhet.landsstevne@gmail.com

tlf. 977 56 097

John Aaby

John Aaby

Aktivitetsansvarlig

aktivitet.landsstevne@gmail.com

tlf. 906 93 625