NM i eksteriørbedømming av NRF

Når

torsdag
18 jul 2024    
11:00 - 14:00

I Norge har vi vår egen ku-rase, Norsk Rødt Fe (NRF) og vi tester hvem som er best i eksteriørbedømming!

Eksteriør var tidligere helt dominerende ved utvalg av avlsdyr. Den gang var det ikke kukontroll og like mange registreringer som vi har i dag. Derfor så de på eksteriøret på dyret for å si noe om avdråttsevnen for dyret. Selv om vi ikke lenger vurderer kyrnes melkeevne ut fra eksteriøret, har eksteriøret likevel en betydning. Godt eksteriør er viktig for holdbarheten på dyra.