Kontakt

Lurer du på noe? Da er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Generelle henvendelser

Alle generelle henvendelser kan sendes på e-post til nbu.ls.sekretariat@gmail.com

Kontaktinformasjon for hovedkomiteen 2022

Gunn Jorunn Sørum, hovedkomiteleder

 • Ledelse og oppfølging hovedkomite
 • Økonomi, representasjon og samarbeid

gunnjsorum@gmail.com
93405255

Mine Framnes,
nestleder

 • Årsmøte, veternfest og bygdedag
 • Stedfortreder leder

mina.framnes@hotmail.com
48035408

Ole Vold,
økonomi

 • Budsjett, fakturering, økonomirutiner
 • Betalingssystem

olevold91@gmail.com
40639225

Christian Doblaug, leir/teknisk

 • Infrastruktur, leir
 • Opprigg/nedrigg
 • HMS

chrido@online.no
94831727

Eilif Bjerkan Klev,
spons

 • Sentrale samarbeidsavtaler
 • Lokale sponsorer

nbu.ls.spons@gmail.com
41250958

Marit Landheim Austlid,
band/booking

 • Band, lys og lyd
 • TONO

maritaustlid@hotmail.com
95041590

Mathilde Dæhlin,
tevling

 • Inne- og utetevlinger
 • Resultatservice

mathildedaeh@gmail.com
91318317

Ole Mathias Rønaasen,
sekretariat

 • Billetter og innsjekk
 • Samvirkebutikk og deltakerinformasjon

ole.ronaasen@gmail.com
93263056

Karina Andersen,
forplening (bar)

 • Salg og servering i miljøtorget

karinakaspersen@hotmail.com
99123287

Marie Isetorp Trandem,
forpleining (mat)

 • Salg og servering i kiosk
 • Dugnadsservice

marie.trandem@gmail.com
90023875

Anton Bogsti,
aktivitet

 • Aktiviteter
 • Bygdedag

Bogstianton@gmail.com
95332426

Helene Storlien,
vakt/mannskap

 • Dugnad og vakthold
 • Beredskapsplan

mathildedaeh@gmail.com
91318317

Marte Molstad Engebakken,
info/markedsføring

 • Sosiale medier
 • Markedsføring og promotering

martemolstadengebakken@gmail.com
95886305


Eryk Swiergon, kommunikasjonskonsulent NBU

eryk@nbu.no
90956157