Bygdedag

Lørdag 23. juli

10:00

11:00-16:00

NBUM Motorsag, lag

Stands. Borrelåsmotorsag og tråktraktorer for barn, hest og kjerretur, natursti

Tevlingsarena

Ved storteltet

11:00

NM Presisjonskjøring med traktor, innledende runder

Tevlingsarena

11:00

NBUM Vill villmark

Ved internatet

12:00

Politisk debatt

Storteltet

13:00

NM Blomstekorering for amatører

Tevlingsarena

14:00

NM Presisjonskjøring med traktor, lag, FINALE

Tevlingsarena

15:00

Tautrekking

Ved storteltet

16:00

Avslutning åpen bygdedag

Ved storteltet